Mojo Workings (H)

Mojo Workings (H)

Honfi Imre Olivér (voc, g, diddley bow )
Horváth János (voc, g, stompbox )
Szabó Tamás (voc, harp, harmonetta )
Mazura János (tu )
Mezőfi „Fifi” István (dr)
08/03 | 18:00 | Strandszínpad / Beach Stage